fbpx

Pilar Sanz

Despatx d’Advocats a Girona

De vegades, quan una persona es planteja si el seu matrimoni religiós (catòlic) podria ser nul i que hauria de fer per començar els tràmits perquè es decretés la seva nul·litat, s’espanta i pensa que això seria molt complicat, car i lent. I llavors, es tira enrere.

Doncs no, tinc una bona notícia per ells: és justament el contrari. Es tracta d’un procediment no més difícil, car i lent que qualsevol altre judicial sinó que, fins i tot, pot ser més senzill, barat i ràpid.

Informació de Contacte

Tel: 972 201 750
Email: pilarsanzvalencia@gmail.com
Adreça: Carrer Sequia 20, 1r 3a Girona 17002

I, a més a més, té altres avantatges:

1. La primera, que el Tribunal Eclesiàstic resol en dret però, també, en consciència i davant Déu si un matrimoni concretés o no nul, és a dir, si ha existit o no. Això determina que per aquell el que és essencial és la veritat no la seva aparença no com es presenta el cas segons la major o menor perícia dels professionals que hi intervenen.

Així, el Tribunal té tant o més interès que les parts en arribar al fons de la qüestió. De tal manera que, fins i tot, per pròpia iniciativa, d’ofici, pot actuar al respecte.

2. D’altra banda, en aquest tipus de procediments no cal que intervingui un procurador ni tan sols un advocat si la part no ho considera necessari. Això sí, en la majoria dels casos caldrà el dictamen d’un perit psicòleg o psiquiatre. 

 La durada del procediment no acostuma a ser major que la dels procediments matrimonials civils; és més, en moltes ocasions arriba a ser menor, donat que el Tribunal Eclesiàstic té molta menys acumulació d’expedients que qualsevol Jutjat civil.

3. I, la que per a mi és primordial (sense tenir en compte les implicacions religioses): que la part que es presenta davant aquesta instància tindrà sempre la impagable oportunitat d’explicar i explicar-se a ella mateixa, amb tot detall, quina va ser la seva relació de parella i com va ser la seva vida fins al moment que es va celebrar la cerimònia nupcial, la qual cosa significa una catarsi personal de gran ajut que els Jutjats civils no ofereixen quasi mai.

Abans de decidir res, aconsellaria que la persona interessada acudís a un advocat o a la Secretaria del mateix Tribunal Eclesiàstic per assessorar-se. I que es reservés una o dues hores per això, perquè ha de tenir en compte que ho ha de fer sense presses. El seu cas ho mereix.

Sol·licita més informació sense compromís

Pilar Sanz Advocada