fbpx

Els Nostres Serveis

Oferim serveis jurídics en diverses branques del dret, principalment: Dret Laboral, Dret Civil, Dret Canònic, Dret d’Estrangeria i Dret Administratiu. Aquestes són, tan sols, algunes de les moltes àrees en les quals et podem ajudar.

dret laboral

Contractes de treball per acomiadaments i salaris. Sol·licituds d’indemnitzacions. Sol·licituds de reconeixement d’incapacitats i pensions davant la Seguretat Social. Actuacions davant la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social…

dret civil

Separacions. Divorcis. Nul·litats matrimonials. Incapacitacions. Successions. Reclamacions contractuals. Reclamacions de danys i perjudicis. Arrendaments i desnonaments. Contractes de compravenda, de préstec, d’arrendaments …

dret extrangeria

Expedients de nacionalitat. Sol·licituds d’autoritzacions de residència. Sol·licituds de permisos de treball. Reclamacions contra expedients d’expulsió…

dret canònic

Nul·litats matrimonials religioses. Professional habilitada per actuar davant les autoritats eclesiàstiques competents.

dret administratiu

Assessorament i defensa davant l’Administració pública. Recursos i reclamacions administratives. Contenciós administratiu…

Contacta amb Nosaltres

Horari de Dilluns a Divendres de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00

Abrir el chat
1
Com et podem Ajudar?